Zakład Komunalny Kostrzyn Wlkp.

AKCJA ZADYMIANIA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ w Kostrzynie

Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje mieszkańców, że od 23 sierpnia 2022 r. rozpoczyna akcję „zadymiania” sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kostrzyn.

Dnia 23 sierpnia od godz. 9.00  kontrola zostanie przeprowadzona przy ul. Jeziornej, Stawnej, Estkowskiego w Kostrzynie.

Akcja ta ma na celu sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej, ujawnienie nielegalnych przyłączy oraz podłączeń wód opadowych i drenażowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

Sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej będzie wykonane za pomocą generatora nietoksycznego dymu – zimna para. Dym ten jest całkowicie nieszkodliwy, bezwonny, bezpieczny dla ludzi i zwierząt. W przypadku pojawienia się dymu w pomieszczeniach zalecamy przewietrzenie pomieszczeń a pojawienie się dymu w budynku świadczyć może o niewłaściwie działającej instalacji wewnętrznej budynku.

Po wykryciu takiej nieprawidłowości właściciel posesji dostanie pismo z określeniem terminu usunięcia niedopuszczalnych zrzutów wód deszczowych.   

Likwidacja podłączeń polega na przebudowie instalacji i przyłączy, które spowodują przekierowanie dopływu wód deszczowych na teren własnej nieruchomości. Po przebudowaniu instalacji przeprowadzone zostanie ponowne „zadymianie”, które potwierdzi usunięcie nieprawidłowości.

Skip to content