Zakład Komunalny Kostrzyn Wlkp.

Justyna Matuszewska

Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Specjalista ds. Zamówień Publicznych – umowa na zastępstwo

Wymagania niezbędne:a) wykształcenie: wyższe,b) doświadczenie zawodowe w zamówieniach publicznych,c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,d) niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,e) umiejętność obsługi komputera (Pakiet Microsoft Office, środowisko Windows, poczta elektroniczna), komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,f) znajomość obowiązujących regulacji prawnych z… Continue Reading Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Specjalista ds. Zamówień Publicznych – umowa na zastępstwo

Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Głównego Księgowego

Wymagania niezbędne: 2. Obywatelstwo polskie. 3. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego. 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 5. Niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo… Continue Reading Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Głównego Księgowego

OGŁOSZENIE

Szanowni Mieszkańcy, działając w imieniu Zakładu Komunalnego w Kostrzynie informuję, iż w dniu 29.05.2024 r. nastąpią przerwy w dostawie wody w godzinach 9-12, oraz w godzinach popołudniowych 16-19 dla posesji podłączonych do sieci wodociągowej przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie. W celu weryfikacji, które posesje podłączone są do „starej” awaryjnej sieci wodociągowej, przebiegającej przez grunty prywatne… Continue Reading OGŁOSZENIE

Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Głównego Księgowego

Wymagania niezbędne: 2. Obywatelstwo polskie. 3. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego. 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 5. Niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo… Continue Reading Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Głównego Księgowego

Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Głównego Księgowego

Wymagania niezbędne: 2. Obywatelstwo polskie. 3. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego. 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 5. Niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo… Continue Reading Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Głównego Księgowego

AWARIA – SUW CZERLEJNKO

Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż z uwagi na wystąpienie awarii na Stacji Uzdatniania Wody w Czerlejnku w dniu 22.02.2024r. wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców z następujących miejscowości: Trwają prace naprawcze jednakże w przypadku nieprzewidzianych komplikacji lub innych zdarzeń, przerwa w dostawie wody, może ulec wydłużeniu. Za wszelkie utrudnienia i niedogodności przepraszamy. Szczegółowe informacje można… Continue Reading AWARIA – SUW CZERLEJNKO

Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Kierownika Oczyszczalni

Wymagania niezbędne: Pozostałe szczegóły na stronie www.zkkostrzyn.pl BIP – oferty pracy – w jednostkach organizacyjnych. Zainteresowane osoby proszę o składanie ofert do dnia 18.03.2024 r. osobiście w sekretariacie Zakładu Komunalnego w Kostrzynie lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Zakład Komunalny w Kostrzynie ul. Poznańska 2, 62 – 025 Kostrzyn, lub w… Continue Reading Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Kierownika Oczyszczalni

Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Głównego Księgowego

Wymagania niezbędne: 2. Obywatelstwo polskie. 3. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego. 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 5. Niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo… Continue Reading Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Głównego Księgowego

Skip to content