Zakład Komunalny Kostrzyn Wlkp.

Informacja

INFORMACJA CZERLEJNKO

Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż z uwagi na modernizację sieci wodociągowej w miejscowości Czerlejnko w dniu 09.07.2024 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla odbiorców wody w miejscowości: Czerlejnko Kostrzyn ul. Strumiańska, Malinowa, Poziomkowa, Jagodowa. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 669 89 38 Przepompownia Główna ul. Ignacewo 1 A, Kostrzyn.  

Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Specjalista ds. Zamówień Publicznych – umowa na zastępstwo

Wymagania niezbędne:a) wykształcenie: wyższe,b) doświadczenie zawodowe w zamówieniach publicznych,c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,d) niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,e) umiejętność obsługi komputera (Pakiet Microsoft Office, środowisko Windows, poczta elektroniczna), komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,f) znajomość obowiązujących regulacji prawnych z… Continue Reading Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Specjalista ds. Zamówień Publicznych – umowa na zastępstwo

INFORMACJA

Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż z uwagi na modernizację sieci wodociągowej w miejscowości Siedleczek w dniu 26.06.2024 w godzinach od 9:00 do 14:00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców wody w miejscowości: Brzeźno ul. Długa (od szkoły w stronę Siedleczka) Siedleczek Leśna Grobla Ponadto informujemy, iż w przypadku nieprzewidzianych komplikacji lub innych zdarzeń, przerwa… Continue Reading INFORMACJA

OGŁOSZENIE

Szanowni Mieszkańcy, działając w imieniu Zakładu Komunalnego w Kostrzynie informuję, iż w dniu 29.05.2024 r. nastąpią przerwy w dostawie wody w godzinach 9-12, oraz w godzinach popołudniowych 16-19 dla posesji podłączonych do sieci wodociągowej przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie. W celu weryfikacji, które posesje podłączone są do „starej” awaryjnej sieci wodociągowej, przebiegającej przez grunty prywatne… Continue Reading OGŁOSZENIE

MODERNIZACJA SIECI IWNO UL. GNIEŹNIEŃSKA

Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż z uwagi na modernizację sieci wodociągowej w miejscowości Iwno ul. Gnieźnieńska  w dniu 13.05.2024 w godzinach od 8:00 do 11:00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców wody w miejscowości: Kostrzyn ul. Krajowa Kostrzyn ul. Wrzesińska 70 Iwno ul. Gnieźnieńska -Obwód Drogowy Gniezno Iwno ul. Gnieźnieńska 2 Ponadto… Continue Reading MODERNIZACJA SIECI IWNO UL. GNIEŹNIEŃSKA

INFORMACJA GUŁTOWY

Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż z uwagi na prace modernizacyjne na sieci wodociągowej w miejscowości Gułtowy w dniu 09.05.2024 roku mogą wystąpić spadki ciśnienia lub przerwy w dostawie wody od godziny 9:00 do 14:00 dla odbiorców wody w miejscowościach: Gułtowy Drzązgowo Siedlec Siedleczek Leśna Grobla Antonin Brzeźno Wiktorowo Rujsca Ponadto informujemy, iż w przypadku nieprzewidzianych… Continue Reading INFORMACJA GUŁTOWY

Nowa taryfa za wodę i ścieki

Uprzejmie informujemy, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu dnia 24 kwietnia 2024 roku wydał decyzje o zatwierdzeniu na okres trzech lat taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kostrzyn. Zgodnie z art. 24f. ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków… Continue Reading Nowa taryfa za wodę i ścieki

Skip to content