Zakład Komunalny Kostrzyn Wlkp.

Praca

Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Specjalista ds. Zamówień Publicznych – umowa na zastępstwo

Wymagania niezbędne:a) wykształcenie: wyższe,b) doświadczenie zawodowe w zamówieniach publicznych,c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,d) niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,e) umiejętność obsługi komputera (Pakiet Microsoft Office, środowisko Windows, poczta elektroniczna), komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,f) znajomość obowiązujących regulacji prawnych z… Continue Reading Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Specjalista ds. Zamówień Publicznych – umowa na zastępstwo

Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Głównego Księgowego

Wymagania niezbędne: 2. Obywatelstwo polskie. 3. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego. 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 5. Niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo… Continue Reading Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Głównego Księgowego

Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Głównego Księgowego

Wymagania niezbędne: 2. Obywatelstwo polskie. 3. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego. 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 5. Niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo… Continue Reading Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Głównego Księgowego

Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracowników na stanowisko – Konserwator maszynista

Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracowników branży instalacyjnej wod-kan oraz z zakresu obsługi obiektów gospodarki wodnej i ściekowej na stanowiska: Konserwator maszynista  Wymagania: Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert  (CV zawierające informacje niezbędne dla celów rekrutacji, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe). na adres : Zakład Komunalny w Kostrzynie  ul. Poznańska 2, 62-025… Continue Reading Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracowników na stanowisko – Konserwator maszynista

Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Głównego Księgowego

Wymagania niezbędne: 2. Obywatelstwo polskie. 3. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego. 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 5. Niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo… Continue Reading Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Głównego Księgowego

Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracowników na stanowisko – Konserwator maszynista

Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracowników branży instalacyjnej wod-kan oraz z zakresu obsługi obiektów gospodarki wodnej i ściekowej na stanowiska: Konserwator maszynista  Wymagania: Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert  (CV zawierające informacje niezbędne dla celów rekrutacji, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe). na adres : Zakład Komunalny w Kostrzynie  ul. Poznańska 2, 62-025… Continue Reading Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracowników na stanowisko – Konserwator maszynista

Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracowników na stanowisko – Konserwator maszynista

Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracowników branży instalacyjnej wod-kan oraz z zakresu obsługi obiektów gospodarki wodnej i ściekowej na stanowiska: Konserwator maszynista  Wymagania: Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert  (CV zawierające informacje niezbędne dla celów rekrutacji, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe). na adres : Zakład Komunalny w Kostrzynie  ul. Poznańska 2, 62-025… Continue Reading Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracowników na stanowisko – Konserwator maszynista

Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Kierownika Oczyszczalni

Wymagania niezbędne: Pozostałe szczegóły na stronie www.zkkostrzyn.pl BIP – oferty pracy – w jednostkach organizacyjnych. Zainteresowane osoby proszę o składanie ofert do dnia 18.03.2024 r. osobiście w sekretariacie Zakładu Komunalnego w Kostrzynie lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Zakład Komunalny w Kostrzynie ul. Poznańska 2, 62 – 025 Kostrzyn, lub w… Continue Reading Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Kierownika Oczyszczalni

Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Głównego Księgowego

Wymagania niezbędne: 2. Obywatelstwo polskie. 3. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego. 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 5. Niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo… Continue Reading Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Głównego Księgowego

Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko – Kierowca autobusu komunikacji publicznej

Wymagania: Oferujemy: Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert  (CV zawierające informacje niezbędne dla celów rekrutacji, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające uprawnienia i doświadczenie zawodowe). na adres: Zakład Komunalny w Kostrzynie ul. Poznańska 2 62 – 025 Kostrzyn, lub na adres e-mail: poczta@zkkostrzyn.pl Aplikacje odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po… Continue Reading Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko – Kierowca autobusu komunikacji publicznej

Skip to content