Zakład Komunalny Kostrzyn Wlkp.

Uncategorized

Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Głównego Księgowego

Wymagania niezbędne: 2. Obywatelstwo polskie. 3. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego. 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 5. Niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo… Continue Reading Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Głównego Księgowego

INFORMACJA

Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż z uwagi na modernizację sieci wodociągowej w miejscowości Brzeźno w dniu 12.04.2023 roku wystąpi przerwa w dostawie wody od godziny 9:00 do 13:00 dla odbiorców wody w miejscowości Brzeźno: od skrzyżowania z ul. Kostrzyńską oraz ul. Kostrzyńska nr 15, 24, 24A, 26, Ponadto informujemy, iż w przypadku nieprzewidzianych komplikacji lub… Continue Reading INFORMACJA

Skip to content