Zakład Komunalny Kostrzyn Wlkp.

Do pobrania

Dane statystyczne

W liczbach
56 osób zatrudnionych

Dane z 2020r.

długość czynnej sieci kanalizacyjnej 75,6 km
przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 1 781 szt.
ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w miastach 9 240 osób
ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej 15 550 osób

długość czynnej sieci wodociągowej 222,7 km
przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 4 646 szt.
ludność korzystająca z sieci wodociągowej w miastach 9 694 osób
ludność korzystająca z sieci wodociągowej 18 756 osób

Skip to content