Zakład Komunalny Kostrzyn Wlkp.

Do pobrania

Jakość wody

Jakość wody do picia jest aktualnie w Polsce uregulowana przepisami prawnymi zawartymi w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). Wywiązując się z nałożonego obowiązku informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przedstawiamy wyniki badań w zakresie fizyko-chemicznym i bakteriologicznym dostarczanej z poszczególnych ujęć Zakładu Komunalnego w Kostrzynie.

Skip to content