Zakład Komunalny Kostrzyn Wlkp.

Nie dla wód deszczowych i gruntowych w sieci kanalizacji sanitarnej

Przypominamy, że kanalizacja sanitarna to  układ rurociągów  połączonych studniami,  pozwalający w szczelny sposób odprowadzić ścieki socjalno-bytowe z naszych domów do oczyszczalni. System sanitarny projektuje się i buduje w średnicach, które umożliwiają odbiór wyłącznie ścieków sanitarnych, zatem wprowadzanie do niego wód opadowych i roztopowych przeciąża go hydraulicznie co może powodować zalewanie nieruchomości i lokalne podtopienia oraz zanieczyszczenie środowiska. Wody opadowe i gruntowe wprowadzane nielegalnie do kanalizacji sanitarnej powodują napływ zwiększonej ilości rozcieńczonych ścieków z ładunkiem zanieczyszczeń stałych w tym m. in. z piaskami przeciążając lokalne przepompownie, tłocznie a przede wszystkim oczyszczalnie, co znacznie utrudnia ich naturalny rozkład i biodegradację oraz destabilizuje cały proces oczyszczania ścieków, a także powoduje szybsze zużywanie zamontowanych urządzeń oraz wzrost ilości używanych substancji chemicznych i poboru energii elektrycznej niezbędnej do przepompowania zwiększonej ilości ścieków. W konsekwencji wprowadzanie wód opadowych i gruntowych do kanalizacji sanitarnej powoduje ponoszenie przez Zakład zbędnych kosztów, które w istotny sposób wpływają na cenę odbioru ścieków sanitarnych.

Skip to content