Zakład Komunalny Kostrzyn Wlkp.

Do pobrania

Ocena jakości wody

Ocenę jakości wody opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U z2017 r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na podstawie analizy jakości pobranych próbek wody, zawartych w sprawozdaniach laboratoryjnych z badań. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych, które mogłyby zagrozić zdrowiu osób spożywających tą wodę oraz mogących mieć wpływ na pogorszenie jej oceny organoleptycznej, dokonywanej przez konsumentów.

Woda na terenie Gminy Kostrzyn dostarczana jest przez Zakład Komunalny w Kostrzynie ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn

Roczna ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla gminy Kostrzyn w 2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu dokonał corocznej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia dla Gminy Kostrzyn w 2023 r.

 

Roczna ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla gminy Kostrzyn w 2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu dokonał corocznej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia dla Gminy Kostrzyn w 2022 r.

 

Skip to content