Zakład Komunalny Kostrzyn Wlkp.

Do pobrania

Oczyszczalnia Ścieków

Oczyszczalnia Ścieków w Skałowie.
Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest we wsi Skałowo, gmina Kostrzyn, położona ok. 800m od zachodniej granicy Kostrzyna i ok. 400m na południe od drogi krajowej A2 łączącej Kostrzyn z Poznaniem, natomiast Główna Przepompownia Ścieków zlokalizowana jest w Kostrzynie przy ul. Ignacewo 1A. To właśnie tu trafiają wszystkie ścieki z obszaru Gminy, zarówno te, które dopływają systemem kanalizacji sanitarnej jak i te dowożone taborem asenizacyjnym. Po oczyszczeniu mechanicznym ścieki przetłaczane są do Oczyszczalni w Skałowie.
Oczyszczalnia w Skałowie jest typu biologiczno – mechanicznego z podwyższonym usuwaniem biogenów (A2O) o nominalnej przepustowości 2.100 m3/dobę i maksymalnej 2.700 m3/dobę. Ścieki dopływają do dwóch radialnych reaktorów biologicznych z osadnikami wtórnymi. Każdy z reaktorów posiada wydzielone komory: defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji, stanowiące objętość 1.534 m3. Oczyszczalnie tworzą dwie komory stabilizacji tlenowej oraz stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu.
Zlewnię oczyszczalni stanowi obszar miejski czyli miasto Kostrzyn oraz wiejski: Gwiazdowo, Tarnowo, część Siekierek Wielkich, Trzeka i Czerlejna.
Na terenie przedmiotowej zlewni zlokalizowanych jest 15 przepompowni lokalnych rozmieszczonych zarówno w mieście jak i w pobliskich wsiach:
1. Przepompownia ścieków ul. Polna w Kostrzynie;
2. Przepompownia ścieków ul. Półwiejska w Kostrzynie;
3. Przepompownia ścieków ul. Średzka w Kostrzyn;
4. Przepompownia ścieków ul. Łąkowa w Kostrzynie;
5. Przepompownia ścieków ul. Ignacewo (przy blokach) w Kostrzynie;
6. Przepompownia ścieków ul. Tulipanowa w Kostrzynie;
7. Przepompownia ścieków ul. Jadwigi w Kostrzynie;
8. Przepompownia ścieków ul. Miłosza w Kostrzynie;
9. Przepompownia ścieków ul. Poznańska w Siekierkach Wielkich;
10. Przepompownia ścieków w Tarnowie;
11. Przepompownia ścieków w Gwiazdowie;
12. Tłocznia ścieków ul. Parkowa w Siekierkach Wielkich;
13. Tłocznia ścieków ul. Sosnowa w Siekierkach Wielkich;
14. Tłocznia ścieków ul. Dębowa w Trzeku;
15. Tłocznia ścieków w Czerlejnie;
16. Tłocznia ścieków w Gwiazdowie.

Oczyszczalnia Ścieków w Iwnie.
Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest we wsi Iwno przy ul. Zdrojowej nr 4, gmina Kostrzyn, położona jest ok. 500m od północno-zachodniej granicy wsi i ok. 400m od ul. Gnieźnieńskiej w Iwnie. Zlewnię oczyszczalni stanowi obszar wiejski tj. Iwno i Wiktorowo.
Istniejąca oczyszczalnia położona na działce nr ewid. 29/12 jest typu biologiczno – mechanicznego z podwyższonym usuwaniem biogenów o nominalnej przepustowości 150 m3/dobę i maksymalnej 190 m3/dobę. Obiekty technologiczne: hala kraty schodkowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, hala reaktorów biologicznych wyposażona w 6 szt. zbiorników o pojemności 15 m3 każdy, zbiorniki tworzą dwa reaktory, każdy zbiornik wyposażony jest w dyski napowietrzające oraz doprowadzenie instalacji dozującej koagulant siarczanu żelaza (PIX). Część technologiczną tworzą również zbiorniki stabilizacji tlenowej 2 szt. oraz urządzenie do odwadniania osadu.
Wykaz lokalnych przepompowni ścieków:
1. Przepompownia ścieków ul. Gnieźnieńska 7 w Iwnie;
2. Przepompownia ścieków w Wiktorowie.

Oczyszczalnia Ścieków w miejscowości Gułtowy.
Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w miejscowości Gułtowy działce nr ewid. 27/47, gmina Kostrzyn która położona jest ok. 8 km na południowy wschód od Kostrzyna. Oczyszczalnia Ścieków Gułtowy jest typu biologiczno – mechanicznego, o nominalnej przepustowości 292,5 m3/dobę. Główny element procesu technologicznego stanowią dwa moduły funkcyjne kompaktowe. Moduły pracują w procesie technologii z stałym pakietem blokowym napowietrzanym złożem biologicznym z automatyczną recyrkulacja osadów, posiada trzy stadia oczyszczania: osadnik wstępny, osadnik biologiczny i osadnik wtórny. W części mechanicznej ścieki surowe są podczyszczane z większych zanieczyszczeń i piasku. Po oczyszczaniu mechanicznym, ścieki przepływają na jeden z dwóch modułów, gdzie zachodzi proces oczyszczania biologicznego. Po oczyszczaniu biologicznym ścieki odprowadzane są do odbiornika rowu melioracyjnego ,,Olza’’. Zlewnię oczyszczalni stanowi część miejscowości Gułtowy.
Wykaz lokalnych przepompowni ścieków:
Przepompownia ścieków ul. Różana w Gułtowy;
Przepompownia ścieków ul. Pałacowa w Gułtowy;
Przepompownia ścieków ul. Parkowa w Gułtowy.

Skip to content