Zakład Komunalny Kostrzyn Wlkp.

Oddana do użytkowania sieć kanalizacji sanitarnej w Siekierkach Wielkich

W związku z oddaniem do użytkowania kanalizacji sanitarnej w ulicy: Kórnickiej od nr 14 do nr 22A i części ul. Tuleckiej nr 1 w Siekierkach Wielkich.

Zakład Komunalny w Kostrzynie informuje, że od dnia 16-ego stycznia 2023r. mieszkańcy mogą występować do Zakładu Komunalnego w Kostrzynie z Wnioskami o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Druk Wniosku należy pobrać ze strony internetowej www.zkkostrzyn.pl

Wykonane przyłącze, należy zgłosić do odbioru technicznego w stanie odkrytym nr tel. 61/6698-938

W przypadku konieczności udzielenia dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 61/6698-910, 61/6698-941, 61/6698-942.

Skip to content