Zakład Komunalny Kostrzyn Wlkp.

Oddana do użytkowania sieć kanalizacji sanitarnej w Siekierkach Wielkich

W związku z oddaniem do użytkowania kanalizacji sanitarnej w ulicy: Sosnowej, Wierzbowej, Klonowej, Akacjowej, Lipowej, Bukowej, Świerkowej, Dębowej, Brzozowej, Kasztanowej, części ul. Grabowej od nr nieparzystego 3i do nr 9 oraz od nr parzystego 8a do działki numer ewidencyjny 82 w Siekierkach Wielkich

Zakład Komunalny w Kostrzynie informuje, że od dnia 10-ego listopada 2022r. mieszkańcy mogą występować do Zakładu Komunalnego w Kostrzynie z Wnioskami o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Druk Wniosku należy pobrać ze strony internetowej www.zkkostrzyn.pl

Wykonane przyłącze, należy zgłosić do odbioru technicznego w stanie odkrytym nr tel. 61/6698-938

W przypadku konieczności udzielenia dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 61/6698-910, 61/6698-941, 61/6698-942.

Skip to content