Zakład Komunalny Kostrzyn Wlkp.

Zakład Komunalny w Kostrzynie w celu zabezpieczenia ciągłości dostaw wody dla mieszkańców apeluje o ograniczenie zużycia wody. W związku ze zwiększonymi rozbiorami wody zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych, co ma związek z panującymi warunkami atmosferycznymi – utrzymująca się susza i wysokie temperatury powietrza, dochodzi do spadku ciśnienia wody. Obecnie na naszych stacjach wodociągowych odnotowujemy wzrost wydobycia wody o 60%. Nie mnie jednak służby techniczne cały czas monitorują stan ciśnienia wody w sieci. Dodatkowo w dniu dzisiejszym dokonaliśmy przełączenia na dodatkowe zasilanie ze studni głębinowej znajdującej się na Stacji Wodociągowej w Kostrzynie, aby maksymalnie wspomóc rejony o najsłabszym ciśnieniu. Ogromny pobór wody spowodowany najprawdopodobniej intensywnym podlewaniem terenów zielonych przez mieszkańców miasta i gminy powoduje pełne obciążenie ujęć wody. Mając na uwadze bezpieczeństwo dostaw wody dla mieszkańców prosimy o ograniczenie zużycia wody szczególnie na podlewanie ogrodów lub gromadzenie wody do podlewania w godzinach rannych

Skip to content