Zakład Komunalny Kostrzyn Wlkp.

Do pobrania

Planowane inwestycje

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w Kostrzynie.

Na lata 2022-2023 Zakład Komunalny w Kostrzynie zaplanował inwestycje budowy sieci wodociągowej na odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Moniuszki. Wybudowany zostanie rurociąg o średnicy Ø 160 i długości 370m, powstanie 31 nowych przyłączy wodociągowych. Zrealizowana zostanie również budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie od ul. Półwiejskiej do Partyzantów. Wybudowany zostanie główny kolektor ściekowy o średnicy Ø 500 na odcinku 110m. Całkowity koszt inwestycji szacowany na 900 000,00 zł.
Po zakończonej budowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej powstanie również nowa nawierzchnia asfaltowa.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Długiej, Łąkowej, Krótkiej, Okrężnej, Pogodnej, Osiedlowej oraz Poznańskiej w Siekierkach Wielkich.

W 2022r Zakład Komunalny w Kostrzynie wraz z Gminą Kostrzyn planuje rozpoczęcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Poznańskiej, Długiej, Łąkowej, Krótkiej, Okrężnej, Pogodnej, Osiedlowej. W ramach zaplanowanej inwestycji na lata 2022-2025 powstanie ok. 3 km sieci grawitacyjnej wraz z 125 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej, 450 m kanalizacji tłocznej, oraz przepompownia ścieków.

Skip to content