Zakład Komunalny Kostrzyn Wlkp.

Do pobrania

Podaj stan wodomierza

Podaj stan wodomierza
Dane
Dane
Imię
Nazwisko

Maximum file size: 67.11MB

Maximum file size: 67.11MB

Pole do wyboru

Administratorem danych jest Zakład Komunalny w Kostrzynie, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych Jarosław Peplinski, inspektor@rodo-krp.pl.

Przetwarzamy dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na podaną informację dotyczącą stanu wodomierza zawartą w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na podaną przez Pana/Panią informację. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Skip to content