Zakład Komunalny Kostrzyn Wlkp.

RODO

Taryfy i cennik

Uprzejmie informujemy, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu dnia 24 kwietnia 2024 roku wydał decyzje o zatwierdzeniu
na okres trzech lat taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kostrzyn.

Zgodnie z art. 24f. ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia tj. 07.05.2024 roku.

W związku z powyższym nowe stawki taryfy określające opłaty za wodę i ścieki będą obowiązywały od 07.05.2024 roku do 06.05.2027 roku.

Skip to content