Zakład Komunalny Kostrzyn Wlkp.

Do pobrania

Ujęcia wody

Gmina Kostrzyn charakteryzuje się wysokim stopniem zwodociągowania, bowiem 99% mieszkańców gminy ma doprowadzoną siecią wodociągową wodę do spożycia, na potrzeby socjalno-bytowe i gospodarcze. Zakład eksploatuje cztery ujęcia wody na obszarze gminy, który układ wygląda następująco:

Ujęcie wody w mieście Kostrzyn – ujęcie miejskie

• Zapewnia zaopatrzenie w wodę miasto Kostrzyn i miejscowości Gwiazdowo, Tarnowo, Glinka Szlachecka, Glinka Duchowna, Skałowo, Jagodno, Buszkówiec oraz Iwno.
• Ujęcie wody podziemnej zlokalizowane jest w północnej części miasta Kostrzyn przy ul. Słowackiego 5 na działkach o numerach ewidencyjnych: 87, 102/1, 105/4, 169/2.
• Ujęcie składa się z sześciu czynnych studni (nr 1b, nr 2, nr 2a, nr 3, nr 4 i nr 5) ujmujących wodę z utworów czwartorzędowo-trzeciorzędowych.
• Ujęcie wody w Kostrzynie eksploatowane jest na podstawie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej, udzielonego decyzją Starosty Poznańskiego, w dniu 24 kwietnia 2013 r. Zasoby eksploatacyjne ujęcia ustalono w wysokości Q = 840 960,0 m3 /r.

Ujęcie wody w Siekierkach Wielkich

 • Zapewnia zaopatrzenie w wodę miejscowości Siekierki Wielkie, Trzek oraz Wróblewo
 • Ujęcie wody podziemnej zlokalizowane jest w miejscowości Siekierki Wielkie, która położona jest ok. 3,5 km na południowy zachód od Kostrzyna, w obrębie zabudowy wsi, przy ul. Kościelnej, na działce o numerze ewidencyjnym 371/17.
  Ujęcie składa się z 2 eksploatowanych studni (nr 2, nr 3) ujmujących wodę z utworów czwartorzędowo-trzeciorzędowych.
 • Ujęcie wody w Siekierkach Wielkich eksploatowane jest na podstawie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej, udzielonego decyzją Starosty Poznańskiego w dniu 4 marca 2013 r.
 • Zasoby eksploatacyjne ujęcia ustalono w wysokości Q = 252 000,0 m3 /r.

Ujęcie wody w Czerlejnku

 • Zapewnia zaopatrzenie w wodę miejscowości Czerlejnko, Czerlejno, Strumiany, Libartowo, Klony, Sokolniki Klonowskie, Sokolniki Drzązgowskie, Ługowiny oraz Węgierskie.
 • Ujęcie wody podziemnej zlokalizowane jest w miejscowości Czerlejnko, która położona jest ok. 4 km na południe od Kostrzyna, w obrębie zabudowy wsi, przy ul. Słonecznej, na działce o numerze ewidencyjnym 235/4.
 • Ujęcie składa się z 3 eksploatowanych studni (nr 2, nr 3, nr 4), ujmujących wodę z utworów czwartorzędowo-trzeciorzędowych.
 • Ujęcie wody w Czerlejnku eksploatowane jest na podstawie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej, udzielonego decyzją Starosty Poznańskiego w dniu 30 marca 2016 r. Zasoby eksploatacyjne ujęcia ustalono w wysokości Q=184 800,0 m3 /r.

Ujęcie wody w Gułtowach

 • Zapewnia zaopatrzenie w wodę miejscowości Gułtowy, Drzązgowo, Siedlec, Siedleczek, Brzeźno, Antonin, Leśna Grobla, Wiktorowo oraz Rujsca.
 • Ujęcie wody podziemnej zlokalizowane jest w miejscowości Gułtowy, która położona jest ok. 7,5 km na południowy wschód od Kostrzyna, w obrębie zabudowy wsi, pomiędzy ulicami Wiejską, Estkowskiego i Wrzosową, na działce o numerze ewidencyjnym 131/11.
 • Ujęcie składa się z 3 eksploatowanych studni (nr 2, nr 3, nr 4) ujmujących wodę z utworów czwartorzędowo-trzeciorzędowych.
 • Ujęcie wody w miejscowości Gułtowy eksploatowane jest na podstawie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej, udzielonego decyzją Starosty Poznańskiego w dniu 17 stycznia 2013 r. Zasoby eksploatowane ujęcia ustalono w wysokości Q = 190 000,0 m3 /r.
Skip to content