Zakład Komunalny Kostrzyn Wlkp.

Do pobrania

Planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Długiej, Łąkowej, Krótkiej, Okrężnej, Pogodnej, Osiedlowej oraz Poznańskiej w Siekierkach Wielkich

W 2022 r. Zakład Komunalny w Kostrzynie wraz z Gminą Kostrzyn planuje rozpoczęcie inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Poznańskiej, Długiej, Łąkowej, Krótkiej, Okrężnej, Pogodnej, Osiedlowej. W ramach zaplanowanej inwestycji na lata 2022-2025 powstanie ok. 3 km sieci grawitacyjnej wraz z 125 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej, 450 m kanalizacji tłocznej oraz przepompownia ścieków. 

Montaż nowej szafy zasilająco-sterującej na terenie studni 1B przy ul.Mickiewicza w Kostrzynie

Zakończyliśmy inwestycje montażu nowej szafy zasilająco-sterującej na terenie studni 1B w Kostrzynie ul. Mickiewicza. Poza montażem elementów zasilających obiekt w energię zamontowano również sterownik wraz z oprogramowaniem i modułem, który umożliwia zdalne sterowanie pracą pompy głębinowej oraz stały monitoring i podgląd stanu pracy urządzeń z przesyłem danych do aplikacji wizualizacyjnej zlokalizowanej na Stacji Uzdatniania Wody przy                        ul. Słowackiego w Kostrzynie.       

Nowa sieć wodociągowa ul. Kosynierów w Kostrzynie

W pierwszej połowie 2022 r. przekazano do użytkowania sieć wodociągową z rur PE o długości 340m i średnicy 110mm wraz z przyłączami. Inwestycję  zrealizowano metodą przewiertu sterowanego. Koszt przedsięwzięcia to 294.729,44 zł netto. Inwestycja sfinansowana została ze środków własnych Zakładu.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Siekierkach Wielkich.

W latach 2021 i 2022 w ramach prowadzonej przez Zakład Komunalny w Kostrzynie inwestycji w ul. Sosnowej, Wierzbowej, Akacjowej, Brzozowej, Kasztanowej, Bukowej, Dębowej, Świerkowej, Lipowej, Klonowej i Grabowej zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej fi 200÷250 o łącznej długości 3,7km wraz z tłocznią ścieków. Przyłączonych zostanie 289 nowych posesji. Inwestycja finansowana z Programu Rządowego Inwestycji Lokalnych, a także przez Gminę Kostrzyn oraz Zakład Komunalny w Kostrzynie. Łączny koszt przedsięwzięcia to 5.967.252,89 zł brutto.

Skip to content