Zakład Komunalny Kostrzyn Wlkp.

Do pobrania

ZASADY Z KORZYSTANIA Z SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Zastanówmy się jak każdy z nas może przyczynić się do tego, aby ścieki odprowadzane z naszych domów w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływały na środowisko naturalne oraz aby koszt ich oczyszczenia był możliwie najniższy.

 

Do toalety NIGDY nie wrzucaj:

 • Resztek jedzenia, odpadów kuchennych, olejów i tłuszczy, kości
  Tężeją w rurach co powoduje zatory. Resztki jedzenia sprzyjają pojawianiu się gryzoni.
 • Podpasek, tamponów, pieluch, chusteczek nawilżanych, jednorazowych ręczników, wacików kosmetycznych
  Zatykają rury i uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków.
 • Lekarstw, chemikaliów, zużytych olejów silnikowych, rozpuszczalników
  Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe w prawidłowym działaniu procesu biologicznego w oczyszczania ścieków.
 • Słomek, baterii, zabawek, torebek foliowych, korków, nakrętek
  Odpady stałe zmniejszają przepustowość przewodów kanalizacyjnych.
 • Mopów, szmat, rajstop, pończoch, bandaży, środków opatrunkowych
  Wykonane z syntetycznych włókien co uniemożliwia rozpuszczeniu w wodzie, powoduje powstania zwartej masy tworząc zatory oraz częste zatkanie pomp.
 • Materiałów budowlanych, farb, gruzu, piasku, żwiru, żwirku z kuwety lub wiórek, ziemi z doniczek
  Materiały te opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte i trudne do usunięcia zatory.

1. Za nieprzemyślane działania obciążani są wszyscy mieszkańcy płacący rachunki za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki.

2. Kanalizacja sanitarna służy do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych, a nie stanowi śmietnika na odpady.

 

Rozwiązanie jest bardzo proste –  wystarczy w sposób racjonalny i przemyślany korzystać z urządzeń sanitarnych.

grafika objaśniająca używanie toalety

Czego nie wrzucamy do toalety

• resztek jedzenia,
• odpadów kuchennych,
• kości,
• olejów i tłuszczy,

Dlaczego?

Tężeją w rurach co powoduje zatory.
Resztki jedzenia sprzyjają pojawianiu się gryzoni.

Czego nie wrzucamy do toalety

• podpasek, tamponów, pieluch,
• chusteczek nawilżanych,
• jednorazowych ręczników papierowych,
• wacików kosmetycznych,
• patyczków do uszu,

Dlaczego?

Zatykają rury i uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków.

Czego nie wrzucamy do toalety

• lekarstw,
• chemikaliów,
• zużytych olejów silnikowych, rozpuszczalników,

Dlaczego?

Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe w prawidłowym działaniu procesu biologicznego w oczyszczania ścieków.

Czego nie wrzucamy do toalety

• mopów, szmat,
• rajstop, pończoch, bandaży,
• środków opatrunkowych,

Dlaczego?

Wykonane z syntetycznych włókien co uniemożliwia rozpuszczeniu w wodzie, powoduje powstania zwartej masy tworząc zatory oraz częste zatkanie pomp.

Czego nie wrzucamy do toalety

• materiałów budowlanych,
• farby, gruzu, piasku, żwiru,
• żwirek z kuwety lub wiórki z klatki gryzonia domowego,
• ziemi z doniczek,

Dlaczego?

Materiały te opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte i trudne do usunięcia zatory.

Czego nie wrzucamy do toalety

• słomek,
• baterii,
• zabawek,
• torebek foliowych,
• korków, nakrętek,

Dlaczego?

Odpady stałe zmniejszają przepustowość przewodów kanalizacyjnych.

Skip to content