Zakład Komunalny Kostrzyn Wlkp.

Do pobrania

Zgłoś awarie

Zgłoszenie awarii
Dane
Dane
Imię
Nazwisko

Maximum file size: 67.11MB

Pole do wyboru

Awarię możesz zgłosić dzwoniąc na Pogotowie wodociągowo – kanalizacyjne, numer czynny całą dobę 61 669 89 38.

Uwaga!
Należy pamiętać, że Zakład nie usuwa awarii na wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku, która zaczyna się za zaworem za wodomierzem głównym. Takie awarie należy zgłaszać właścicielowi lub zarządcy budynku, albo usuwać we własnym zakresie.

Administratorem danych jest Zakład Komunalny w Kostrzynie, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych Jarosław Peplinski, inspektor@rodo-krp.pl.

Przetwarzamy dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na podaną informację dotyczącą awarii zawartą w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na podaną przez Pana/Panią informację. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Skip to content